Kongerækken og Politiken
Antikkens Rom #10: Adoptivkejserne - Hadrian

Antikkens Rom #10: Adoptivkejserne - Hadrian

November 17, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

I år 96 e.Kr. kom Nerva på kejsertronen og indførte adoption som nyt arvefølgesystem. Adoptionen af soldaten Trajan, der blev kejser i 98 e.Kr., indvarslede Roms sidste ekspansionsfase, hvor blandt andet Rumænien blev erobret. Den hedenske Trajan var så respekteret, at den kristne Dante mange år senere i sin Guddommelige komedie endda gav ham plads i paradis. 

Han blev i 117 e.Kr. efterfulgt af den langskæggede Hadrian, der gjorde Grækenland moderne igen. Elskeren Antinoos’ død gjorde dog Hadrian helt ulykkelig, og ikke engang byggeriet af pragtbyggeriet Villa Adriana i byen Tivoli kunne muntre ham op igen. 

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #9: Farligt job - Vitellius

Antikkens Rom #9: Farligt job - Vitellius

November 10, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Det gik stærkt i det såkaldte ‘Firkejserår’. Efter Neros død tog den aldrene Galba magten, men han blev straks upopulær, og et oprør anført af Vitellius brød ud. Inden opstanden nåede til Rom, blev Galba dog myrdet af endnu en rival, Otho, der herefter blev kejser.
Han forsøgte at mægle med Vitellius, men den fremstrakte hånd blev afvist, og Otho gjorde efter et nederlag på slagmarken nederlag.
Da Vittelius satte sig på magten i Rom blev han udfordret af Vespasian, og efter et sammenstød mellem deres hære i Cremona kunne Vespasian i år 69 lade sig hylde til kejser i Rom.
Den nye kejser indvarslede en mere stabil periode i Roms historie, men trods sit ry for at være en kedelig rad, indledte han i 72. e.Kr. byggeriet af amfiteatret Colosseum, som i dag er det ultimative symbol på antikkens Rom.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #8: Skøre kejsere - Caligula

Antikkens Rom #8: Skøre kejsere - Caligula

November 3, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Der var svære vilkår for kejserne i tiden efter Augustus, men flere efterfølgere fra det Julius-Claudiske dynasti gjorde med deres opførsel heller ikke tingene lettere for sig selv. Den upopulære Tiberius endte med at isolere sig på middelhavsøen Capri, hvilke gav næring til ondsindede rygter om hans mærkelige tilbøjeligheder.  

Det var dog ingenting sammenlignet med Caligula, som opførte sig decideret utilregneligt. Ifølge en beretning ville han udnævne sin hest til konsul, og han skal have afbrudt et bryllup og snuppet bruden for næsen af gommen. Trods det var han afholdt for tidens mange gladiatorkampe, men til sidst var pengekassen dog tom, og de efterfølgende skatter kostede ham magten. 

Den småparanoide Claudius blev udnævnt til kejser af prætorianergarden, som reddede hans skind, da han blev forsøgt kuppet af sin kone, Messalina. Siden blev han gift med (og muligvis forgiftet) af Agrippina, der banede vejen for Nero, som blev kejser efter Claudius. Under Nero skrantede økonomien, og måske brændte han en del af byen af for at få plads til et nyt tempel, men til sidst vaklede tronen under ham, og han blev fjernet. 

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #7: Helte og sex - Ovid

Antikkens Rom #7: Helte og sex - Ovid

October 27, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Digterne, som skrev omkring begyndelsen på vor tidsregning, markerer på mange måder et højdepunkt i romersk kultur.  

Catul skrev vise digte om kærlighedens natur, men også frække sager, som ifølge nogen kan ses som senrepublikkens mangel på moral. Hans digterkollega Ovid er stadig berømt for sine fabler og myter, men et muligt forhold til kejserens datter fik sendt ham i eksil i ’en ussel ravnekrog’ ved Sortehavet. 

Så var det straks en anden sag med Vergil, der på bestilling fra kejser Augustus skrev det store digt om Aeneas, der ifølge myten grundlagde Rom. Her blev der lagt vægt på dyder som pligtfølelse og disciplin.  

Endnu en indflydelsesrig digter, Seneca, skrev en række tekster til den unge Nero, der fremhævede udholdenhed og selvbeherskelse, inden den uregerlige kejser tvang sin gamle lærer til selvmord. 

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #6: Den første kejser - Augustus

Antikkens Rom #6: Den første kejser - Augustus

October 20, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Octavian tog navneforandring til Augustus (den ophøjede) og blev Roms første kejser. Som ubestridt leder af Middelhavets største magt førte han en konservativ værdipolitik, hvor det handlede om at reducere romernes dekadente skørlevned til fordel for dyder som disciplin og ordentlighed. Kejseren selv afholdt sig dog ikke fra udenomsægteskabelige aktiviteter. 

Augustus markerer begyndelsen på imperiets storhedstid, men romernes store nederlag i Teutoburgerskoven i år 9 e.Kr. trak en grænse gennem Europa, som på mange måder eksisterer endnu.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #5: Republikkens dødskamp - Cicero

Antikkens Rom #5: Republikkens dødskamp - Cicero

October 13, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Politikeren Cicero med de store talegaver kæmpede en brav kamp for at redde den vingeskudte romerske republik, men i sine bestræbelser på at forsvare lov og orden benyttede han sig af blodige udrensninger og endte på den politiske udskiftningsbænk.

 

Hærføreren Marcus Antonius gik sammen med opkomlingen Octavian i kødet på de sammensvorne bag mordet på Cæsar, og sammen med Lepidus tog de magten i Rom. Til sidst stod Octavian dog alene tilbage som hersker, og så var det slut med den romerske republik.

 

Rom blev nu det kejserdømme, som siden var ideal for alverdens fyrster.

 

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #4: Den store diktator - Julius Cæsar

Antikkens Rom #4: Den store diktator - Julius Cæsar

October 6, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Ejendomsspekulanten Crassus slog Spartacus’ slaveoprør ned i det sydlige Italien, men måtte dele æren med Pompejus, der med succes havde jagtet pirater i Middelhavet. Sammen formede de et slagkraftigt politisk trekløver med den populære Julius Cæsar og blev enormt magtfulde.  

Samarbejdet holdt dog ikke evigt, og da Cæsar havde erobret Gallien, sendte han efterfølgende sin hær mod Rom og tog magten i byen. 

Som romersk diktator dannede han par med Egyptens dronning Kleopatra, men træerne voksede ikke ind i himlen for Roms stærke mand. En gruppe sammensvorne lagde skumle planer, og det blev skæbnesvangert.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #3: Forfatningskamp og borgerkrig - Marius og Sulla

Antikkens Rom #3: Forfatningskamp og borgerkrig - Marius og Sulla

September 29, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Da Karthago var overvundet, lå vejen mod stormagtsstatus åben, men politiske uenigheder og enorme sociale skel fik fundamentet til at ryste under Rom. Splittelsen mellem de rige magthavere og ønsket om reformer gav anledning til gadekampe og uro.

I Nordafrika gjorde kong Jugurtha livet surt for de udsendte soldater, indtil hærføreren Marius med sin reformerede hær i samarbejde med Sulla fik ram på ham. Men oprøret var ikke det eneste, og Roms ledere måtte lægge sig i selen for at overvinde krisen.

I den tilspidsede situation endte Sulla som diktator i Rom og iværksatte en blodig udrensning.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #2: De puniske krige – Hannibal og Scipio Africanus

Antikkens Rom #2: De puniske krige – Hannibal og Scipio Africanus

September 22, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Da romerne vandt større indflydelse i middelhavsområdet kom de på kant med nordafrikanske Karthago, som også var en by med vokseværk. Konflikten blev kendt som de tre puniske krige, og især Karthagos legendariske hærfører Hannibal jog fjenden en skræk i livet med sine krigselefanter. 

Romerne måtte ty til alternative metoder i kampen mod den stærke modstander, men til sidst stod de tilbage som sejrherrer og kunne jævne Karthago med jorden. 

Rom kunne nu træde i karakter som stormagt og Middelhavets ubestridte hersker.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Antikkens Rom #1: Grundmyterne om Rom

Antikkens Rom #1: Grundmyterne om Rom

September 15, 2018

Historiepodcasten Kongerækken er nu klar med en ny serie, som fortæller det antikke Roms historie – fra myterne om byens blodige begyndelse til imperiets dramatiske fald.

Hvordan kom Rom til verden? Det spørgsmål stillede romerne sig selv og fandt på ikke bare én, men to myter om byens grundlæggelse. I den ene grundlagde brødrene Romulus og Remus byen på syv høje ved floden Tiberen, mens det i digteren Vergils version var helten Æneas, der blev romernes stamfader efter sin lange flugt fra Troja.  

Ingen af historierne virker videnskabeligt troværdige, men de gav næring til romernes selvforståelse, og gjorde vold og overgreb til en del af byens DNA.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen